Προβολή 1–24 από 168 αποτελέσματα

Αντάπτορας Brass Form 61 για σύνδεση σωμάτων με θηλυκές αναμονές 1/2″

Αυτόματο εξαεριστικό Brass Form 21 1/2″

Αυτόματο εξαεριστικό δικτύου Cherbros 0410 1/2” χρωμέ

Αυτόματο εξαεριστικό δικτύου ηλιακών Cherbros Plus 0420 1/2”

Αυτόματο εξαεριστικό ηλιακών Brass Form 31 Solar 1/2″

Αυτόματος πλήρωσης Cherbros Plus 3417 1/2″ με μανόμετρο

Αυτόματος πλήρωσης Cherbros Plus 3417Adk 1/2″ με μανόμετρο και κλίμακα ρύθμισης

Αυτόματος πλήρωσης με προρύθμιση Brass Form 714 1/2” με μανόμετρο

Βαλβίδα ανοδικής προστασίας Cherbros Normal 0480 1 1/2″

Βαλβίδα ανοδικής προστασίας Cherbros Normal 0480 1 1/4″

Βαλβίδα ανοδικής προστασίας Cherbros Normal 0480 1″

Βαλβίδα ανοδικής προστασίας Cherbros Normal 0480 2″

Βαλβίδα αντεπιστροφής Cherbros Plus 0410 1 1/4” (με έδρα ορειχάλκινη)

Βαλβίδα αντεπιστροφής Cherbros Plus 0410 1” (με έδρα ορειχάλκινη)

Βαλβίδα αντεπιστροφής Cherbros Plus 0410 1/2” (με έδρα ορειχάλκινη)

Βαλβίδα αντεπιστροφής Cherbros Plus 0410 3/4” (με έδρα ορειχάλκινη)

Βαλβίδα αντεπιστροφής κλαπέ με μεταλλική έδρα (PN 16) Cimberio Cim80 1 1/2″

Βαλβίδα αντεπιστροφής κλαπέ με μεταλλική έδρα (PN 16) Cimberio Cim80 1 1/4″

Βαλβίδα αντεπιστροφής κλαπέ με μεταλλική έδρα (PN 16) Cimberio Cim80 1″

Βαλβίδα αντεπιστροφής κλαπέ με μεταλλική έδρα (PN 16) Cimberio Cim80 1/2″

Βαλβίδα αντεπιστροφής κλαπέ με μεταλλική έδρα (PN 16) Cimberio Cim80 2 1/2″

Βαλβίδα αντεπιστροφής κλαπέ με μεταλλική έδρα (PN 16) Cimberio Cim80 2″

Βαλβίδα αντεπιστροφής κλαπέ με μεταλλική έδρα (PN 16) Cimberio Cim80 3″

Βαλβίδα αντεπιστροφής κλαπέ με μεταλλική έδρα (PN 16) Cimberio Cim80 3/4″